WEM predstavenie

Predstavujeme investičnú spoločnosť Wealth Effect Management, ktorá je novým partnerom futbalového klubu ŠTK Šamorín.

Zrodila sa z dlhoročného úsilia priniesť na slovenský trh investičné riešenia západných trhov. Naša spolupráca vznikla hlavne na základe spoločnej filozofie budovania budúcnosti. Tak, ako je pre nás podstatná práca s mládežou, aby sme zabezpečili Slovensku futbalovú budúcnosť, Wealth Effect Management pracuje s investičnými nástrojmi, aby priniesol slovenským investorom lepšie finančné vyhliadky. 

Špecialitou WEM je starostlivosť o majetok finančne zabezpečených rodín, jednotlivcov, umelcov a športovcov, prostredníctvom wealth managementu. Táto vysoko odborná služba má za úlohu pomáhať klientom identifikovať vhodné investičné príležitosti v súlade s ich cieľmi. 

Šport a investovanie sú v kruhu spoločnosti Wealth Effect Management úzko prepojené a okrem podpory futbalového klubu v Šamoríne vytvorili projekt “Pre športovcov”, vďaka ktorému môžu jednotlivci, ale aj firmy efektívnejšie podporiť slovenský šport a pritom si zabezpečiť nadštandardný výnos na jednom z portfólií spoločnosti. 

Pre viac informácií navštívte https://wem.sk/ a https://wem.sk/wp-content/uploads/2019/10/WEM_-Prezenta%CC%81cia-Sport_variant-B-1.pdf .


PARTNERI
Copyright ©2014 FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s. Všetky práva vyhradené.
facebook_page_plugin