FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN je zameraný na výchovu mladých futbalistov a napomáha spoločenskému, kultúrnemu a duchovnému zveľaďovaniu schopností detí a dospievajúcej mládeže. Je zaradený do organizačných štruktúr Slovenského futbalového zväzu v regióne Západné Slovensko.

Vychovávame deti v duchu fair-play, vedieme ich k zdravému životnému štýlu, tréningovým procesom im vypĺňame voľný čas. Okrem tréningov a zápasov zabezpečujeme aj pravidelné sústredenia, ako aj účasť na medzinárodných turnajoch a spoločenských podujatiach. Riadime sa heslom: FUTBAL JE VIAC AKO HRA! Chceme, aby sa naša základňa rozrastala, aby chlapci a dievčatá nachádzali nových kamarátov, aby sa prostredníctvom futbalu, ako športu, ktorý milujú, vedeli vyrovnať s nástrahami súčasného sveta. Tí, čo sedia doma, sú v nadmernej miere vystavovaní nepriaznivému vplyvu médií, ktoré často prezentujú násilie, pasívny životný štýl a sex. Veľakrát rodičia nedohliadajú na to, čo ich deti pozerajú v televízii, aké webové stránky navštevujú na internete, s kým sa stretávajú, trávia čas na ulici. Chceme pomôcť zvrátiť tento trend a to tak, že deťom a mladým ľuďom poskytneme prostredníctvom futbalu možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a hodnotne. K tomu sa im snažíme vytvoriť vhodné podmienky.

V našom futbalovom klube sa stretávajú deti rôznych národností (slovenskej, maďarskej, rómskej), z rôznych sociálnych vrstiev. Denná interakcia detí dáva príležitosť na konfrontáciu nielen ich aktivít a odlišných futbalových schopností, ale tiež približuje ich národnostno-kultúrne rozdiely, čím prebúdza ich zmysel pre rôznorodosť, sociálne spolucítenie, úctu a toleranciu. Vykonávanie cielenej záujmovej činnosti medzi deťmi a mládežou a podpora rozvoja vyrastajúcej osobnosti v rámci mimoškolských aktivít sa nezaobíde bez podpory lokálnych spoločenských sfér, ktoré môžu aktívne dopomôcť vytvoriť vhodné podmienky pre deti a mládež na vykonávanie futbalových aktivít.

Naše motto Futbal je viac ako hra!, v živote detí a mládeže predstavuje viac hodnotne stráveného voľného času, viac zážitkov, viac ľudskosti, viac pozitívnych príkladov, viac priateľstiev.

Strategické ciele

Našim hlavným cieľom je skvalitnenie práce s mládežou prostredníctvom Podunajskej futbalovej akadémie FC ŠTK 1914 Šamorín, v rámci ktorej sa zaoberáme deťmi už od piatich rokov. Žiaci základnej školy a stredoškoláci sa zúčastňujú dvojfázových tréningov. Podľa potrieb a možností Akadémia zabezpečuje pre svojich členov stravovanie a ubytovanie. Výstupom tejto práce bude kvalitná hráčska základňa pre úspešné účinkovanie A mužstva nielen v najvyšších slovenských súťažiach, ale u tých najtalentovanejších i reprezentácia klubu v krajských a republikových výberoch.

 1. Úspešná práca s mládežou
  Prostredníctvom profesionálnych trénerov zabezpečiť kvalitný tréningový procespre jednotlivé kategórie, s cieľom hrať najvyššie súťaže v rámci SR.
 2. Zapojenie komunity
  Prostredníctvom futbalu pritiahnuť rodiny s deťmi na ihrisko, vytvoriť zázemie preplnohodnotné športové trávenie voľného času.
 3. Zlepšovanie infraštruktúry
  Postupné modernizovanie štadióna v spolupráci s mestom Šamorín, rozširovanie jehoinfraštruktúry.
 4. Podpora športového životného štýlu
  Fenomén FUTBAL, dostať v našom regióne na spoločenskú úroveň, ktorá mu prináleží.

PARTNERI

http://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_bitumat.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_respect.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_onlinestavba.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_stavshop.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_winkler.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_cs.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_kappa.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_jorvik.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_denbraven.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_bala.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_clinica.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_ave.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_topnad1.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_xbionic.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_artimus.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_wanted.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_mestosamorin.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_pomlepneu.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_zhzo.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_deliace.gif


PARTNERI
Copyright ©2014 FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s. Všetky práva vyhradené.
facebook_page_plugin