Podunajská Futbalová Akadémia

Podunajská  futbalová akadémia (PFA) je zoskupenie 6 samostatných subjektov, ktoré sa predsavzali podporovať rozvoj mladých futbalových talentov na povodí Dunaja.
Veríme, že v budúcnosti sa k týmto prvým 6 pridajú možno aj iný.
Na štartovaciu čiaru sa pri vzniku  PFA v roku 2011 postavili organizácie:

 • FC ŠTK 1914 Šamorín – futbalový klub
 • Mesto Šamorín
 • Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským Šamorín
 • Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín
 • Súkromná  Hotelová akadémia & Súkromná stredná odborná škola Šamorín
 • Základná  škola Mateja Bela Šamorín

Hlavným cieľom PFA je rozvoj talentu v oblasti futbalu a vedomosti našich detí.

V rámci Podunajskej futbalovej akadémie PFA ponúkame:

 1. možnosti rozšíreného tréningového procesu pod vedením kvalifikovaných trénerov FC ŠTK 1914 Šamorín v rámci vyučovacieho procesu na jednej základnej a troch stredných školách v Šamoríne.
 2. možnosti získania kvalitného vzdelania prostredníctvom jednotlivých škôl podporujúcich projekt PFA
 3. možnosti prepojenia športových aktivít so školou.

 

Práca trénerov PFA začína už v predškolskom veku, kde FC ŠTK 1914 Šamorín dáva priestor jeden krát do týždňa jednotlivým škôlkam zúčastniť sa na tréningovom procese pod vedením kvalifikovaného trénera.

Žiaci základných škôl majú možnosť navštevovať futbalové triedy (Základná škola Mateja Bela Šamorín), ktoré majú už v samotných osnovách vyučovacieho procesu zahrnuté 6 tréningových jednotiek počas jedného kalendárneho týždňa.

Na tréningový proces v športových triedach nadväzuje poobedný tréningový proces priamo v klube FC ŠTK 1914 Šamorín pod vedením kvalifikovaných trénerov jednotlivých vekových kategórií.

Žiaci stredných škôl (Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským Šamorín, Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Hotelová akadémia Šamorín ), ktorý navštevujú jednu zo škôl, ktorá je partnerom PFA a sú zároveň hráčmi FC ŠTK 1914 Šamorín absolvujú taktiež tréningový proces v doobedňajších hodinách.

Žiaci , sú uvoľňovaní 2 krát v kalendárnom týždni z vyučovacieho procesu a absolvujú tréningový proces v areáli futbalového klubu FC ŠTK 1914 Šamorín.

Podľa potrieb a možností PFA zabezpečuje pre svojich členov taktiež stravovanie a ubytovanie.

Výstupom tejto práce bude kvalitná hráčska základňa pre úspešné účinkovanie všetkých vekových kategórií a v neposlednom rade aj A družstva, nielen v najvyšších republikových súťažiach, ale u tých najtalentovanejších i reprezentácia klubu v krajských a republikových výberoch. PFA chce vychovávať hráčov hlavne pre klub FC ŠTK 1914 Šamorín, ktorý zabezpečuje aj kvalitných trénerov na tréningový proces, Avšak v konečnom dôsledku nielen pre neho. Postupne by malo každý rok z FC ŠTK 1914 Šamorín, ktorý je úzko prepojený s PFA vyjsť povedzme 15 končiacich dorastencov. Veríme, že niekoľko z nich sa uplatní v A družstve FC ŠTK 1914 Šamorín a možno sa niektorým podarí nasmerovať svoje kroky aj do vyššej súťaže, no ďalší môžu pomôcť zvýšiť úroveň futbalu v okolitých dedinách. V tomto smere by teda mohla akadémia napomôcť aj okolitému futbalu a širokému okoliu, pretože momentálni hráči starnú a mladý sa čoraz menej venujú tomuto populárnemu športu. Veríme , že v budúcnosti budú mať o miesto v PFA záujem chlapci zo širokého okolia. Taktiež sme si istý, že PFA pod záštitou FC ŠTK 1914 Šamorín pripraví pre svojich členov tie najlepšie podmienky na zveľaďovanie svojho talentu.

Tréningový proces prebieha na troch úrovniach:

 1. na úrovni škôlok (v zapojených škôlkach sa deti 1 krát v týždni venujú pohybovým aktivitám pod vedením naších trénerov)
 2. na úrovni základných škôl (žiaci základných škôl majú možnosť navštevovať futbalové triedy (Základná škola Mateja Bela Šamorín), ktoré majú už v samotných osnovách vyučovacieho procesu zahrnuté 6 tréningových jednotiek počas jedného kalendárneho týždňa počas vyučovacieho procesu . Následne absolvujú taktiež tréningový proces v areáli futbalového klubu FC ŠTK 1914 Šamorín v počte 3-4 tréningových jednotiek za týždeň)
 3. na úrovni stredných škôl ( žiaci stredných škôl (Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským Šamorín, Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Hotelová akadémia Šamorín ), ktorý navštevujú jednu zo škôl, ktorá je partnerom PFA a sú zároveň hráčmi FC ŠTK 1914 Šamorín absolvujú taktiež tréningový proces v doobedňajších hodinách. Žiaci , sú uvoľňovaní 2 krát v kalendárnom týždni z vyučovacieho procesu a absolvujú taktiež tréningový proces v areáli futbalového klubu FC ŠTK 1914 Šamorín v počte 4 – 5 tréningových jednotiek za týždeň. )

PARTNERI

http://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_bitumat.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_respect.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_onlinestavba.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_stavshop.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_winkler.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_cs.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_kappa.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_jorvik.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_denbraven.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_bala.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_clinica.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_ave.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_topnad1.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_xbionic.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_artimus.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_wanted.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_mestosamorin.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_pomlepneu.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_zhzo.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_deliace.gif


PARTNERI
Copyright ©2014 FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s. Všetky práva vyhradené.
facebook_page_plugin