Činnosť klubu FC ŠTK 1914 Šamorín zabezpečujú tieto organizácie:

FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

Športová 450/ 29, 931 01 Šamorín
IČO: 46 179 119, DIČ: 2023280490, IČ DPH: SK 2023280490
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 292 085 7110/ 1100
Registrovaný: č. Zo Or Os Trnava Odd : Sa Vl.č 10560/T

FC ŠTK 1914 Šamorín, o.z.

Hlavná 37, 93101 Šamorín
Zaregistrovaný: MV SR pod číslom VVS/1-900/90-4302-1
IČO: 30999995, DIČ: 2021169282

ŠTK 1914 Šamorín je platcami DPH, IČ DPH : SK2021169282

Bankové spojenie:    
  TATRA BANKA  č.u.:2665010018/1100

Štadión Pomlé

 

Štadión Šamorín-Mliečno
 

PARTNERI

http://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_bitumat.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_respect.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_onlinestavba.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_stavshop.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_winkler.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_cs.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_kappa.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_jorvik.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_denbraven.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_impa.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_cmg.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_bala.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_clinica.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_ave.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_topnad1.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_xbionic.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_czslovakia.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_wanted.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_mestosamorin.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_pomlepneu.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_zhzo.gifhttp://www.stksamorin.sk/images/dynamiclogos/logo_deliace.gif>


PARTNERI
Copyright ©2014 FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s. Všetky práva vyhradené.
facebook_page_plugin