Činnosť klubu FC ŠTK 1914 Šamorín zabezpečujú tieto organizácie:

FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

Športová 450/ 29, 931 01 Šamorín
IČO: 46 179 119, DIČ: 2023280490, IČ DPH: SK 2023280490
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 292 085 7110/ 1100
Registrovaný: č. Zo Or Os Trnava Odd : Sa Vl.č 10560/T

FC ŠTK 1914 Šamorín, o.z.

Hlavná 37, 93101 Šamorín
Zaregistrovaný: MV SR pod číslom VVS/1-900/90-4302-1
IČO: 30999995, DIČ: 2021169282

ŠTK 1914 Šamorín je platcami DPH, IČ DPH : SK2021169282

Bankové spojenie: VÚB a.s., exp. Šamorín,  č.ú.:0025036-122/0200
  TATRA BANKA  č.u.:2665010018/1100


PARTNERI
Copyright ©2014 FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s. Všetky práva vyhradené.
facebook_page_plugin