Vedenie klubu

Vedenie FC ŠTK 1914 Šamorín a.s.

Štatutárny orgán:
predstavenstvo
Csaba Horváth – predseda predstavenstva
Ing. Norbert Csutora - člen
Dušan Chytil - člen
Dozorná rada:
Mgr. Peter Bláha – člen
Judr. Juraj Gajdošík – člen
Ing. Ervín Sármány - člen

Vedenie FC ŠTK 1914 Šamorín o.z.

Predseda o.z.:

Mgr. Peter Bláha

Riadiaca rada:

Ing. Ervin Sármány
Ing. Csaba Horváth
Mgr. Peter Bláha
Ing. Norbert Csutora

Prezident klubu: Ing. Csaba Horváth

(m : 0903 251 309 , horvath@stksamorin.sk)

Výkonný riaditeľ mládeže: Mgr. Peter Bláha

(m: 0903 213 990, pblaha@stksamorin.sk)

Manažér mládeže: Juraj Hajdúch

(m: 0911 511 757, office@stksamorin.sk)

Športový riaditeľ mládeže: Anton Daniel

(m: 0904 273 307 mail: anton.daniel@stksamorin.sk)

Technický manažér: Roland Csölle

(m: 0903 220 624, csolle@stksamorin.sk)

Mediálny a marketingový manažér: Mgr. Jakub Mihálik

(m: 0911 802 859, mihalik@stksamorin.sk)


FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

Pomlejská cesta 450/ 29, 931 01 Šamorín
IČO: 46 179 119, DIČ: 2023280490, IČ DPH: SK 2023280490
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 292 085 7110/ 1100
Registrovaný: č. Zo Or Os Trnava Odd : Sa Vl.č 10560/T

FC ŠTK 1914 Šamorín, o.z.

Hlavná 37, 93101 Šamorín
Zaregistrovaný: MV SR pod číslom VVS/1-900/90-4302-1
IČO: 30999995, DIČ: 2021169282, IČ DPH: 2021169282

Kontakty na trénerov

(U19) STARŠÍ DORAST

tréner: Martin Stopka - mobil: +421 915 059 087 , mail: stopka.martin17@gmail.com

asistent trénera:


(U17) MLADŠÍ DORAST

tréner: Branislav Petrovič - mobil: +421 905 722 724 , mail: Petrovic70@gmail.com

asistent trénera: Lukáš Hošala - mobil: +421 918 217 714, mail: hosala.lukas@gmail.com


(U15) STARŠÍ ŽIACI

tréner: Tomáš Kállay - mobil: +421 903 909 074 mail: kallay.tomas@gmail.com

asistent trénera: Tomáš Kállay ml. - mobil: +421 949 290 074 mail: tomas.kallayml@gmail.com


(U14) STARŠÍ ŽIACI

tréner: Jakub Barok - mobil + 421 944 195 512 mail: jakub.barok@gmail.com


(U13) MLADŠÍ ŽIACI

tréner: Anton Daniel - mobil: +421 904 273 307 mail: anton.daniel@stksamorin.sk

asistent trénera: Jakub Barok - mobil + 421 944 195 512 mail: jakub.barok@gmail.com


(U12) MLADŠÍ ŽIACI

tréner: Marek Kodhaj - mobil: +421 905 544 927 mail: kodhaj.marek@gmail.com


(U11) PRÍPRAVKA

tréner: Adam Hudáček - mobil: +421 904 892 509 mail: adam.hudacek@gmail.com

tréner: Marek Sállos - mobil : +421 901 718 016 mail: sallosmarek@gmail.com


(U10) PRÍPRAVKA

tréner: Szabolcs Bergendi - mobil: +421 908 615 872 mail: bergendisz@gmail.com

asistent trénera: Ján Hanes - mobil : +421 919 194 961 mail: jhanes3@gmail.com


(U9) PRÍPRAVKA

tréner: Richard Čintala - mobil: +421 917 573 074 mail: richard.cintala@stksamorin.sk

asistent tréner: Dávid Sekera - mobil : +421 903 430 416 mail: Sekera95@gmail.com


(U8) PRÍPRAVKA

tréner: Richard Čintala - mobil: +421 917 573 074 mail: richard.cintala@stksamorin.sk

tréner: Dávid Sekera - mobil : +421 903 430 416 mail: Sekera95@gmail.com


(U7) PREDPRÍPRAVKA

tréner: Alexander Görföl - mobil: +421 908 072 161 mail: alexander.gorfol@gmail.com

asistent trénera: Marek Sállos - mobil : +421 901 718 016 mail: sallosmarek@gmail.com


(U6) PREDPRÍPRAVKA

tréner: Marko Kodhaj ml. - mobil: +421 917 721 463 mail: marko.kodhaj@gmail.com

asistent trénera: Natália Szabóová mobil: +421 915 134 198 mail: natika.szaboova@gmail.com

Dnešným dňom sa v ŠTK Šamorín začal letný denný kemp!

Dnes ráno sa v areáli ŠTK Šamorín s vervou a úsmevom na tvári zišlo 51 detí, aby sa zúčastnili letného denného kempu, ktorý potrvá do konca týždňa.

Mládež